Banan

Do rodzaju banan (Musa L.) z rodziny bananowatych  należą byliny o grubym kłączu i owocach typu jagody. Ba­nan jest jedną z najstarszych roślin uprawnych strefy tropikalnej. Stanowi najważniejszą roślinę jadalną tropików, której owoce gęsto zastępują chleb mieszkańcom Afryki, Indii, Indonezji, wysp Oceanu Spokojnego oraz Ameryki Środkowej i Południo­wej. Banany uprawne i ich dzicy krewni należą do podrodzaju Musa. Rodzaj liczy do 80 gatunków, spośród których dostarczycielem owoców stanowiących przedmiot handlu światowego i eksportu jest banan rajski, czyli zwyczajny pochodzenia mieszańcowego.
Ojczyzną bananów o jadalnych owocach jest Archipelag Malaj- ski. W ZSRR w Adżarii zaaklimatyzowano tylko jeden gatunek banana o owocach niejadalnych.
Banan jest rośliną zielną o silnym, soczystym kłączu, z którego wyrasta krótka łodyga ledwie wystająca nad powierzchnię ziemi. Na łodydze tej rozwijają się ogromne liście; ich blaszka liściowa ma do 4 m długości i 80—90 cm szerokości. Pochwy liściowe obejmują siebie tworząc pozorny pień, który osiąga wysokość 15 m. Kwiatostanem jest kłos z dolnymi kwiatami żeńskimi, środkowymi — obupłciowymi i górnymi — męskimi. Tylko kwiaty żeńskie zawiązują owoce. Ich zalążnia dolna przekształca się w owoc. Owocostan banana ma do 2 m długości i może ważyć do 50 kg (średnio 15 kg). Liczba owoców w owocostanie niektórych odmian do­chodzi do 300. Plantacje bananów są rentowne przez 30 lat od założenia (na hektarze rośnie około 2000 roślin). Średni plon wynosi 301 z 1 ha.Odmiany uprawne o jadalnych owocach, rozmnażane wyłącznie wegetatywnie, są w większości sterylnymi triploidalnymi klonami, powstałymi w wyniku mutacji. Mają one wyjątkowo duże wymagania wodne.